CV

prof pic word press

Albulena Halili ka magjistruar për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare me temën “Sistemi i Versajës – një rend ndërkombëtar i paqëndrueshëm”. Është doktorante për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Tiranës. Fusha e saj hulumtuese është e përqëndruar në marrëdhëniet transatlantike . Ajo punon në sektorin për hulumtime të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë. Gjithashtu është bashkëthemeluese e Rrjetit PanAlbanica (panalbanica.net). Ndër artikujt e saj të fundit shkencorë radhiten: “Çështja kombëtare shqiptare – pjesa e fundit e mozaikut të pazgjidhur ballkanik”, “Evropa PostLisboniane: Politika e jashtme e BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor”, “Ndërtimi i sistemit ndërkombëtar sipas doktrinës së Udrou Uillsonit”, “Filozofia dhe fryma politike e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”, “Çështjet e pazgjidhura që u zënë rrugën integrimeve Euro-Atlantike: rasti i Ballkanit Perëndimor”, etj.

Albulena Halili has received her Master degree in Diplomacy and International relations with a thesis “The system of Versailles – an unsustainable international order”. She is a PhD candidate in International Relations at the University of Tirana, working on the field of Transatlantic Relations. She works at the South East European University in Tetovë. She is also co-founder of PanAlbanica network (panalbanica.net). Some of her recent research articles include: ‘The Albanian National Question – The Final Piece of the Unsolved Balkan Puzzle?’, ‘‘PostLisbonian Europe: EU Foreign Policy towards the Western Balkans’, ‘Construction of the international system of Versailles, according to the doctrine of Woodrow Wilson’, ‘Philosophy and Political Spirit of the Ohrid Framework Agreement’, ‘The Unresolved Issues that Cross the Way to Euro-Atlantic Integrations: The Case of the Western Balkans’, etc.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: